Soudní překlady / Certified translations

 

 

 

    

  • We provide English language documents for official use. Translation authentication purpose: As the official language in the Czech Republic is Czech, some foreign documents must be translated into Czech and the translations then verified by accredited Czech officials (Czech embassies/consulates or accredited individual translators). Similarly, some Czech documents must be first translated and officially verified for their use in foreign countries. We are accredited translators. If the primary document has to be translated, an additional certificate is usually required. For example, a birth certificate in Czech is to be used in an English-speaking country. Typically, the document must be translated professionally and have the professional's certificate of accuracy attached to the translation together with a copy of the primary document. Then, the primary document, the translation, and the certificate of accuracy are photocopied in the form of a certified copy. In the case of a birth certificate in English to be used in Czech, notarized copy will be required.

 

     cr-flag.gif (1043 bytes)

  • Překlad se soudním ověřením, nazýván též jako soudní překlad, ověřený překlad nebo překlad s kulatým razítkem. Překlady zajišťuje pověřený soudní překladatel. Jako soudní překlady se obvykle zpracovávají: výpisy z úředních rejstříků (rejstříku trestů, z obchodního rejstříku), doklady o vzdělání, rodné a oddací listy, technické průkazy k vozidlům, plné moci. Obecně jakékoliv notářské zápisy, soudní rozhodnutí. Zpravidla jsou to dokumenty pro komunikaci se zahraničními úřady a institucemi. Soudní překlad se skládá z úvodní části, kde je uvedeno z kterého do kterého jazyka je překlad proveden, originálu (resp. notářem ověřené kopie), překladu a překladatelské doložky v jazyce, do kterého je text přeložen.

 

Ing. Jaroslav Přidal, CSc.
Pod Zámečkem 382
500 06 Hradec Králové 6
Fax a tel. kancelář +420 495 499 072
Mobil: +420 606 628 937
http://SoudniPrekladyHK.CZ